Jak na Affiliate – Obchodní model

Jak na Affiliate marketing Obchodní

model

#3 Nastavení obchodního modelu

Úvodem

Nastavení správného obchodního modelu je klíčovým krokem při správě affiliate programu. Obchodní model určuje způsob, jakým budete odměňovat své partnery za jejich příspěvek a jakým způsobem budete generovat příjmy z affiliate marketingu. V tomto článku se zaměříme na důležitost správného nastavení obchodního modelu a poskytneme vám užitečné tipy, jak toho dosáhnout.

Michal Šeděnka | eCommerce&Performance Manager – Vodafone CZ

S LeadMarket spolupracujeme od začátku našeho Affiliate programu a s výsledky práce jsme velice spokojeni. Díky tomu se nám daří oslovovat nové zákazníky z cílových skupin, které bychom jinak nebyli schopni oslovit stejně efektivně. Oceňujeme nejen vynikající správu Affiliate programu, ale i detailní znalosti potřeb partnerů. Jejich proaktivní přístup vyniká při spouštění nových projektů a při pomoci s jejich interním obhajováním i následnou realizací.

Stanovte si cíle a strategii

Při nastavení obchodního modelu je důležité mít jasně stanovené cíle a strategii pro svůj affiliate program. Zvažte, zda se zaměříte na generování prodejů, získávání nových zákazníků, zvyšování povědomí o značce nebo jiné cíle. Například, pokud se zaměříte na generování prodejů, můžete zvolit provizní model pay-per-sale.

Zvolte vhodný provizní model

Provizní model určuje způsob odměňování partnerů za jejich příspěvek. Existuje několik provizních modelů, které můžete zvážit:

  • Pay-per-sale (PPS): Partneři dostávají provizi za každý provedený prodej vygenerovaný jejich odkazy nebo kódy. Tento model je nejběžnější a je vhodný pro e-commerce platformy.
  • Pay-per-lead (PPL): Partneři dostávají provizi za každý získaný potenciální zákaznický kontakt, například vyplnění formuláře nebo registraci na webu.
  • Pay-per-click (PPC): Partneři dostávají provizi za každý klik na jejich odkazy, které přivedou provoz na vaše webové stránky. Tento model je vhodný pro platformy, které mají vysokou návštěvnost, ale nižší konverzní poměr.

Zvolte provizní model, který nejlépe odpovídá vašemu produktu, cílové skupině a cílům programu.

Určete výši provize a podmínky

Stanovte si jasnou výši provize, kterou budete poskytovat svým partnerům za jejich příspěvek. Zohledněte provizní sazby ve vašem odvětví a zvažte konkurenční faktory. Ujistěte se, že výše provize je dostatečně motivující pro partnery a zároveň udržitelná pro váš podnik.

Kromě výše provize je také důležité stanovit další podmínky, jako je minimální provozní objem nebo splnění konkrétních cílů, které partneři musí dosáhnout pro získání provize.

Zvažte další bonusy a pobídky

Kromě základní provize můžete partnery motivovat poskytnutím dalších bonusů a pobídek. Například můžete nabídnout vyšší provize za dosažení stanovených prodejních cílů nebo poskytnout bonusy za získání nových partnerů do programu. Tyto bonusy a pobídky mohou posílit motivaci partnerů a podpořit jejich aktivitu.

Zajistěte spravedlivé sledování a reportování

Pro správné fungování obchodního modelu je nezbytné mít kvalitní systém sledování a reportování výkonu partnerů. Zvolte spolehlivý affiliate tracking software, který vám umožní sledovat prodeje, konverze a další relevantní ukazatele výkonu. Ujistěte se, že partneři mají přístup k těmto informacím, aby mohli sledovat svůj vlastní výkon a výdělky.

Pravidelně revidujte a optimalizujte

Obchodní model by měl být pružný a přizpůsobivý. Pravidelně revidujte výkonnost programu a analyzujte, zda obchodní model splňuje vaše očekávání a cíle. Zvažte úpravy, pokud se objeví příležitosti pro zlepšení. Můžete například experimentovat s různými provizními sazbami, bonusovými strukturami nebo dalšími incentivy, abyste optimalizovali výkon programu.

Závěrem

Správné nastavení obchodního modelu je klíčové pro úspěch affiliate programu. Pečlivě zvažte výběr provizního modelu, stanovení výše provize a další podmínky. Pravidelně revidujte a optimalizujte svůj obchodní model, abyste dosáhli maximálního potenciálu vašeho affiliate programu.

Napsal autor

Lukáš Koucký

Marketingový a produktový manažer s více než 10 lety zkušeností v oblasti služeb, jako jsou online úvěry, fintech, bankovnictví a telekomunikace. Budování projektů a zvyšování jejich tržeb pomocí efektivního nákupu reklamy a optimalizace konverzí i monetizace. Spojuje IT a marketingu s cílem vytvořit něco výjimečného.